Συμβουλευτική

Στο Φροντιστήριο Μεθοδικό πιστεύουμε πως η υποστήριξη των μαθητών δεν έγκειται μόνο στο καθημερινό τους διάβασμα. Για να ξεκινήσουν το ταξίδι τους, οι μαθητές οφείλουν να γνωρίζουν τον προορισμό. Εμείς αναλαμβάνουμε να τους κατευθύνουμε προς την σωστή κατεύθυνση με:

  • affection-1853650_1920.jpgΤΕΣΤ Επαγγελματικών Δεξιοτήτων
  • ΤΕΣΤ Επαγγελματικών Αξιών
  • ΤΕΣΤ Ενδιαφερόντων

Επιπλέον, προσφέρουμε και συμπληρωματική καθοδήγηση με:

  • Συμβουλευτική Γονέων
  • Ψυχολογική υποστήριξη
  • Οδηγό συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίο

Επισκεφτείτε μας και αποκτήστε δωρεάν αξιολόγηση του παιδιού σας!