Ακαδημία Ρομποτικής

Ακαδημία Ρομποτικής

Το Φροντιστήριο Μεθοδικό, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, φέρνει στο Περιστέρι ένα μοναδικό πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου. Παρακολουθώντας αυτό το πρόγραμμα, τα παιδιά σας θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις από διάφορα πεδία των θετικών επιστημών (πληροφορικής, αυτοματισμού, ρομποτικής), καλλιεργώντας παράλληλα τη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα και την ομαδικότητα τους. Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε, υλοποίηθηκε και δοκιμάστηκε επί σειρά ετών σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, ενώ έχει εφαρμοστεί ήδη σε πανελλήνιο επίπεδο προσελκύοντας ως τώρα πάνω από 2000 μαθητές!

Ακαδημία Ρομποτικής 1
Ακαδημία Ρομποτικής 2
Ακαδημία Ρομποτικής 3
Ακαδημία Ρομποτικής 4

H Ακαδημία μας παρέχει:

 • 8ετή προγράμματα σπουδών,

 • Προετοιμασία για όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής,

 • 190 διαφορετικά μοντέλα robots για κατασκευή και προγραμματισμό,

 • 670 μοναδικές δραστηριότητες σε 97 ξεχωριστές πίστες,

 • 224 2ωρα μαθήματα με ξεχωριστούς εκπαιδευτικούς στόχους,

 • Πιστοποιημένους εκπαιδευτές,

 • Βεβαίωση σπουδών σε κάθε μαθητή από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 

Μάθετε περισσότερα

Η Ρομποτική είναι ο κλάδος της επιστήμης που μελετά τις μηχανές εκείνες που μπορούν να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο στην εκτέλεση μιας εργασίας, η οποία συνδυάζει τη φυσική δραστηριότητα με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική, αφενός είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εμπλακεί με δράση στην κατανόηση μιας επιστήμης του παρόντος και του μέλλοντος , αφετέρου μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης για την κατανόηση και κυρίως την εμπέδωση, βασικών εννοιών κυρίως των θετικών επιστημών και άλλων γνωστικών αντικειμένων:

 • Φυσική (μελέτη της κίνησης, της τριβής, της σχέσης των δυνάμεων, της μεταφοράς ενέργειας κ.λ.π.)

 • Μαθηματικά (αναλογίες, μέτρηση αποστάσεων, κατανόηση βασικών γεωμετρικών ιδιοτήτων, κ.λ.π.)

 • Μηχανική (κατασκευή, έλεγχος και αξιολόγηση μηχανικών λύσεων κ.λ.π.)

 • Τεχνολογία, κ.λ.π.

   

Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση).

Επιπλέον, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής ρομποτικής ένας σωστά εκπαιδευμένος καθηγητής μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και άλλων κρίσιμων δεξιοτήτων των παιδιών, όπως:

 • ομαδική εργασία

 • επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση)

 • διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου, παρουσίαση λύσης, κ.λ.π.)

 • προγραμματισμός

 • δεξιότητες επικοινωνίας

 • πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.λ.π.).

Ο λόγος της υπεροχής μας δεν βρίσκεται μόνο στο ότι τα προγράμματα αυτά σχεδιάστηκαν από διεπιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.). Βρίσκεται και στο γεγονός ότι προηγήθηκαν 18 χρόνια Πανεπιστημιακής έρευνας, η δημιουργία Ακαδημίας Ρομποτικής και η πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση των προγραμμάτων από μεγάλο αριθμό μαθητών. Tα συγκεκριμένα προγράμματα δοκιμάζονται εδώ και τρία χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία, με τη συμμετοχή 2.000 μαθητών!

Γι’ αυτό μόνο η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρέχει:

 • 8ετή προγράμματα σπουδών,

 • Προετοιμασία για όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής,

 • 190 διαφορετικά μοντέλα robots για κατασκευή και προγραμματισμό,

 • 670 μοναδικές δραστηριότητες σε 97 ξεχωριστές πίστες,

 • 224 2ωρα μαθήματα με ξεχωριστούς εκπαιδευτικούς στόχους,

 • Πιστοποιημένα εκπαιδευτήρια σε όλη την Ελλάδα,

 • Πιστοποιημένους εκπαιδευτές,

 • Βεβαίωση σπουδών σε κάθε μαθητή, μετά την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου μαθημάτων.

Τα προγράμματα που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα οποία υλοποιούμε και εμείς κατ’ αποκλειστικότητα στην περιοχή μας, απευθύνονται σε παιδιά από πρώτης Δημοτικού, έως πρώτης Λυκείου. Τα επόμενα χρόνια, βάσει της συμφωνίας που έχουμε με την Ακαδημία Ρομποτικής του ΠΑ.ΜΑΚ., θα προστίθενται συνεχώς και νέα προγράμματα.

Επισκεφθείτε μας με το παιδί σας για ένα δωρεάν μάθημα το Σάββατο 23/09 και την Κυριακή 24/09!


Εγγραφείτε εδώ