Τμήματα Γυμνασίου

Η επιλογή για φροντιστηριακή φοίτηση από τα χρόνια του Γυμνασίου πολλές φορές είναι σωτήρια. Στα Φροντιστήρια Μεθοδικό θεωρούμε πως οι μαθητές του Γυμνασίου έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές ανάγκες με εκείνες των μαθητών Λυκείου, καθώς σε αυτά τα χρόνια της σταδιοδρομίας τους έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γερά θεμέλια, χωρίς τα οποία δε μπορούν να πορευτούν στη συνέχεια. 

ΓυμνάσιοΓια τον παραπάνω λόγο, διαθέτουμε ολιγομελή τμήματα μαθητών για κάθε τάξη του Γυμνασίου, τα οποία προσανατολίζονται περισσότερο στη μελέτη των βασικών σχολικών μαθημάτων και κατόπιν στην παράλληλη χρήση δικού μας εκπαιδευτικού υλικού για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης. Με αυτά τα μέσα μπορούμε να επιτύχουμε εξοικονόμηση χρόνου στο καθημερινό διάβασμα του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος προετοιμάζεται πολύ καλύτερα για τυχόν σχολικά διαγωνίσματα και για τις τελικές εξετάσεις κάθε χρονιά.

 

Το πρόγραμμα για κάθε τάξη Γυμνασίου έχει διαμορφωθεί ως εξής:
 

Μαθηματικά

3 ώρες

Φυσική

1 ώρα

Αρχαία

2 ώρες

Γλώσσα

2 ώρες

Χημεία

1 ώρα