Τμήματα ΕΠΑΛ

Η απόφαση σχετικά με την επιλογή φοίτησης σε Επαγγελματικό Λύκειο πολύ πολλές φορές να φέρει αρκετές δυσκολίες στην πορεία. Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ έχει πολλά κοινά στοιχεία με εκείνο του Ενιαίου Λυκείου, ενώ οι Πανελλαδικές (στις οποίες μπορεί κάποιος μαθητής ΕΠΑΛ να συμμετάσχει) θέλουν αρκετή προσοχή και προσπάθεια. 

ΕΠΑΛΤα τμήματα ΕΠΑΛ στα Φροντιστήριο Μεθοδικό δεν στερούνται τίποτα από το υλικό τάξεων Ενιαίου Λυκείου, όπως επίσης και της προσοχής του εξειδικευμένου μας προσωπικού. Για κάθε κατεύθυνση ΕΠΑΛ εγγυόμαστε την κατάλληλη προετοιμασία όχι μόνο για τα βασικά μαθήματα, αλλά και για όλα τα μαθήματα ειδικότητας. Στόχος μας είναι οι μαθητές να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους στο Επαγγελματικό Λύκειο με επιτυχία, να καλύψουν πιθανά κενά που έχουν και -εάν το επιθυμούν- να προετοιμαστούν για τις τελικές εξετάσεις, ώστε να εισαχθούν με τη σειρά τους σε κάποια σχολή.

Το πρόγραμμα για κάθε τάξη ΕΠΑΛ έχει διαμορφωθεί ως εξής:
 

Έκθεση

2 ώρες

Μαθηματικά

3 ώρες

Μαθήματα Ειδικότητας

2 ώρες