Τμήματα Β' Λυκείου

Η δεύτερη τάξη του Λυκείου εισάγει πρόσθετη δυσκολία στην προσπάθεια των μαθητών. Εδώ πλέον καλούνται να λάβουν μία απόφαση που θα καθορίσει τη μελλοντική τους σταδιοδρομία: εκείνη της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσουν. Επιπλέον, το νέο πρόγραμμα μελέτης τους αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τις τελικές εξετάσεις της επόμενης χρονιάς, για την οποία τα εφόδια από την Β' Λυκείου είναι απολύτως απαραίτητα. 

Β' ΛυκείουΣτα Φροντιστήρια Μεθοδικό διαθέτουμε ολιγομελή τμήματα για την τάξη της Β' Λυκείου και για κάθε κατεύθυνση την οποία καλούνται να επιλέξουν οι μαθητές. Αναθέτουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα σε μαθήματα που έχουν μεγαλύτερο βάρος στις τελικές εξετάσεις, χωρίς όμως να παραμελούμε και τα μαθήματα Γενικής Παιδείας. Επίσης, κατά την εγγραφή των μαθητών, φροντίζουμε να ερχόμαστε σε προσωπική επαφή με τους ίδιους και τις οικογένειες τους, για πληροφρόρηση και καθοδήγηση. Στόχος μας είναι οι μαθητές να έχουν -στα πλαίσια του δυνατού- μία σαφή εικόνα για την κατεύθυνση που θέλουν να επιλέξουν, όπως και το μονοπάτι καριέρας που σκέφτονται να ακολουθήσουν.

 

Το πρόγραμμα για την Β' Λυκείου έχει διαμορφωθεί ως εξής:
 

Γενικής παιδείας Θετική Τεχνολογική Θεωρητική
Άλγεβρα 2 ώρες Μαθηματικά Κατ. 3 ώρες Μαθηματικά Κατ. 3 ώρες Αρχαία Κατ. 4 ώρες
Γεωμετρία 1 ώρες Φυσική Κατ. 2 ώρες Φυσική Κατ. 2 ώρες Λατινικά Κατ. 2 ώρες
Φυσική 1 ώρα Χημεία Κατ. 1 ώρα
Χημεία 2 ώρες
Έκθεση 2 ώρες