Τμήματα Α' Λυκείου

Η Α' Λυκείου είναι ενδεχομενως η πιο κρίσιμη σχολική τάξη μετά την Γ' Λυκείου. Κατά τη διάρκεια της, ζητείται από τους μαθητές να επαναλάβουν σε γρήγορο ρυθμό τη γνώση που έλαβαν στο Γυμνάσιο, αλλά και να αποκτήσουν ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης των νέων σχολικών προκλήσεων. Το διάβασμα πρέπει να χαρακτηρίζεται πλέον από μεστότητα, ωριμότητα και κριτική σκέψη.alyk.png

Στα πλαίσια αυτά, το Φροντιστήριο μας παρέχει τμήματα στα βασικότερα μαθήματα, όλων των κατευθύνσεων, ώστε να μπορούν οι μαθητές να ανακαλύψουν την κλίση τους. Συμπληρωματικά με τις ώρες μαθήματος, προσφέρονται και συναντήσεις Συμβουλευτικής, οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να ανακαλυψουν στο περίπου τον επαγγελματικό χώρο που τους ενδιαφέρει. 

Το πρόγραμμα για την Α' Λυκείου έχει διαμορφωθεί ως εξής:
 

Αρχαία

2 ώρες

Άλγεβρα

2 ώρες

Γεωμετρία

2 ώρες

Φυσική

2 ώρες

Χημεία

2 ώρες

Έκθεση 2 ώρες